Samtalsterapi

Alla har vi saker vi funderar över eller strävar med. Samtalsterapi är ett rum för reflektion. Att få stanna upp och se på vart du är på väg i livet med terapeuten som en spegel och stöd.
Olika behov – olika metoder

Samtalsterapin börjar med ett första samtal där vi ser på dina behov, symptom och önskningar. Utifrån detta ser vi om det är här eller någon annanstans som du kan få bäst hjälp. Skulle dina behov inte motsvara det jag kan erbjuda av hjälp kommer jag att rekommendera andra möjligheter.

 

Jag arbetar med stress- och ångest problematik, livsfrågor och vissa former av traumatisering som kan uppstå efter kriser och svåra händelser. Efter det första samtalet så ser vi på vilken metod som kan stödja dig bäst. Ibland kan det hjälpa med några samtal och ibland vid mer grundläggande livsteman och problematik som går tillbaka till barndom och svåra händelser, behövs ofta en längre kontakt.

 

En samtalsterapi kan se ut på olika sätt. Ibland är det en färdighet som man vill öva och arbetet följer en viss metod gång från gång. Andra gånger är samtalsterapi ett reflektions rum för livets händelser, där samtalet handlar om det du upplevt sedan sist och hur vi kan förstå det utifrån dina behov och mål. Grunden för all samtalsterapi är relation och samspelet med terapeuten som spegel för dina tankar och känslor. Med det som grund kan olika metoder användas beroende på problematik och vem du är som person. En terapi är en process som skräddarsys efter ditt unika liv och verklighet.

 

Samtalsterapi kan passa för dig som:

  • har stress eller ångest problematik.
  • känner att något skaver i det inre.
  • har svårigheter med relationer.
  • har upplevt något som påverkat dig och som behöver bearbetas.
  • önskar att förstå dig själv och dina livsteman bättre.
  • står inför förändringar och övergångar.
  • har upplevt trauman av något slag som inte har läkt ut.
  • funderingar över livet och meningen, existentiella samtal.

Terapi för mig, är att boka ett möte med sig själv. Att få ett rum, en möjlighet och tid till att reflektera och tillsammans med någon hitta nycklarna för mer balans, mindre symptom och större möjlighet till att leva det liv man önskar. För mig är inte terapi ett förbättringsprojekt. Snarare liknar det mer att landa in i sig själv, sitt liv och sin vardags rytm. Att kunna vila och finna glädjen och klangen i vardagen. Att kunna uppleva att man lever sitt liv inifrån sig själv, snarare än utifrån kulturens, samhällets och tidens rytmer och ideal. Psykisk, fysisk och själslig hållbarhet skulle man kunna kalla det för. Ett hållbart vardags liv!

 

Priser individuella samtal:

45 min, 1200 kr inkl. moms.