Traumabehandling

Ibland gör det ont att leva. Allt för svåra saker har hänt som man inte lyckats att integrera. De ligger som störsändare och står mellan dig och livsupplevelsen.
Om trauma & trauma behandling

Man brukar dela in trauma efter ”Enkelt trauma” och ”Komplext trauma”. Vid det som kallas för ett enkelt trauma (enskild händelse), så har man varit med om en svår sak där man inte kunnat fly eller slåss, utan blivit överväldigad på liv och död. Nervsystemet kan då gå in i en försvarsreaktion som kallas för Freeze/frozen fright eller paralys. Detta kan självläka efter en viss tid, men kan också ligga kvar ointegrerat och ge flera symptom som sömnsvårigheter, flashbacks, rädsla, panikattacker, ångestpåslag, vaksamhet och oförmåga att slappna av, eller också tomhet, ”numbness”/känslolöshet etc. Olika existentiella och relationella svårigheter kan också dyka upp, efter smärtsamma upplevelser där man varit utsatt för våld och kränkningar av andra människor.

 

Vid komplext trauma har man varit med om flera svåra händelser som också kan ha startat i barndomen och då också involverar det som benämns som anknytningstrauma. Detta kan ge flera olika symptom av varierande grad och finns ofta med som en grundotrygghet inom personen från barnsben. Hit kan också mobbning räknas då det är en svår upplevelse över tid som ofta påverkar hela ens känsla för sig själv. Vid komplext trauma behövs oftast många olika saker över tid, speciellt om saker hänt i barndomen och unga skolåren.

 

Traumabehandling sker i tre faser:

I fas ett som heter stabilisering, så är fokuset på trygghet och närvaro, symptom och känsloreglering.

I fas två, som heter exponering, används olika metoder för att närma sig minnet av den svåra händelsen.

I fas tre, som heter integrering, så ser vi på livet, vägen vidare och hur man kan leva med ärret efter traumat.

 

Jag har arbetat i ungefär 20 år med traumabehandling och rehabilitering på olika sätt. Nu senast som Kurator och traumabehandlare för personer utsatta för sexuella övergrepp på Ungdomsmottagningen Väst i Göteborg. Jag har erfarenhet av att arbeta med komplext trauma som kan innefatta flera olika svåra händelser som pågått över tid som omsorgssvikt från barndomen, psykisk och fysiskt våld och annan utsatthet och mobbning. Vid enkelt trauma, så har en svår händelse hänt som inte blivit integrerad.

 

Vi träffas först för 1-2 bedömningssamtal så att du ska se om du känner dig trygg med mig och jag ser om det är hos mig du kan få bäst hjälp. Vid händelser som varit traumatiserande har man blivit väldigt rädd och nervsystemet har på olika sätt fastnat i mellan nutid och dåtid/trauma tid. Med relationen som grund går vi i en behandling igenom de olika faserna stabilisering, exponering och integrering. Beroende på vad man har varit med om kan detta arbete ta olika lång tid. Från några sessioner till att kontakten varar över några år.

 

Bland annat arbetar jag med Life span integration, som är en traumabehandlingsmetod som är väldigt mjukt exponerande med goda resultat, samt med CFT: Compassion fokuserad terapi som handlar om att återupprätta självmedkänsla, trygghet och värme för sig själv. Många som varit med om svåra saker har hög skam, självkritik och hat mot den egna personen / kroppen och lägger skuld på sig själv. I CFT lägger man skulden där den hör hemma (hos förövaren) och övar upp sitt nervsystem till att kunna bli tryggt, så att man igen kan uppleva trygghet i sig själv, i sin kropp och i sitt liv.

 

”Önskar att jag hade ett blixtlås, kunde ta av mig kroppen och gå. Lämna allt bakom mig.

Men hur jag än gör så finns det kvar, oron, rädslan, ångesten. Jag blir inte av med mig själv, min kropp. Som ett sår som inte läker, eller som läkt fel, som hela tiden går upp.”

 

Ta kontakt för ett första bedömningssamtal, så ser vi på om det är här du kan få hjälp eller om jag kan rekommendera dig vidare för annan mer lämplig behandling.

 

Priser individuella samtal:

45 min. 1200 kr inkl. moms.

60 min. 1400 kr inkl. moms.