Ebb & Flod i viloläge

Hej alla besökare till denna sida!   I 2018 tog jag klivet in i att arbeta privat som terapeut igen, efter många års anställning. Så kom corona och gjorde det svårt, då alla grupper och föredrag ställdes in. Jag lyssnade inåt till min intuition och känslan var att igen söka mig en fast anställning. Att […]

Kreativt gestaltande för kliniker

I samarbete med Åsa Viklund och Sensus, kommer jag (och Åsa ) att hålla i fyra träffar med Kreativt gestaltande under våren 2019. Träffarna vid dessa tillfällen är för verksamma kliniker som använder eller vill använda kreativa och konstnärliga metoder i sitt arbete. Samt för påfyll, kollegial handledning och utbyte av metoder. Vårens grupp är full. Men sänd […]