Lite om mig…

När jag ska summera det jag arbetat med i över 25 år så landar det i ordet ”Närvaro”. Att allt i mångt och mycket kommer tillbaka till att kunna vara närvarande i sig själv, att kunna ta hand om sina behov, ge sig själv och andra omsorg, att våga leva fast man är rädd, kunna säga Ja och Nej, att kunna tolerera att livet innehåller ebb & flod, smärta och glädje, upp & ner, och att livets dans hela tiden är föränderlig.

 

Att i ett liv kunna stanna upp, reflektera över sig själv och andra, att ha möjligheten att komma hem i sig själv. Ibland kan upplevelsen vara som att man likt ett löv blåses runt i vinden av alla känslor, tankar och yttre krav – utan att man har ett inre ankare inom sig själv, dit man kan gå och betrakta lövet som blåser runt i vinden och veta att det kommer sluta blåsa en dag. Och medan det stormar kan jag andas, vila och ta hand om det jag kan. Att kunna vila i och med livets rörelser.

 

Jag har en grundläggande utbildning i Psykoterapi från Linköpings Universitet. Utifrån den plattformen arbetar jag som samtalsterapeut under handledning med olika metoder.

Jag är utbildad inom både Relationell terapi och KBT

Några av de metoder jag arbetar med är:

CFT: Compassion fokuserad terapi

ACT: Acceptance and comittmmet therapy

Mindfulness

Dansterapeutisk metod och rörelse

Life Span Integration therapy (traumabehandling).

Min basutbildning är BA i Psykologi & Organisations psykologi samt BA i Estetik. Jag har själv praktiserat meditation i över 30 år och varit med i olika sammanhang för meditation, inre arbete med sig själv och utveckling.

 

Tidigare erfarenhet

Jag har arbetat med människor i 23 år och varit verksam både i Norge och i Sverige.

  • Kurator Samtalsmottagningen Våld i nära relation, Kungälv. (Pågående).
  • Kurator och traumabehandlare på Ungdomsmottagningen Väst i Göteborg var där jag arbetade senast.
  • Projektledare och grundare av Sisterhood of Oslo ett förebyggande projekt för unga tjejer i riskzonen för psykisk ohälsa. Utbildning av personal i gruppmetodik och psykisk ohälsa.
  • Metodhandledare i Arbetslivsförvaltningen i Borås med fokus på utbildning och handledning av personal om trauma, stress och hjärnan inom Sjuhärads kommuner. Samt genomförande av program för ungdom som hoppat av skolan på grund av psykisk ohälsa.
  • Har i Sverige och i Norge under de senaste 23 åren haft eget företag med samtalsterapi, grupper i meditation & mindfulness, dans & drama grupper som metod för ökat eget livsrum och vitalitet, föredrag och olika utbildningsinsatser för personal inom barnomsorg, skola och människovårdande yrkesgrupper.

 

Närvaro i eget liv och livsval

Mycket av det jag gör handlar om närvaro i sig själv och det egna livet. Det handlar om att både se sin egen individuella livsresa och berättelse och hur man lever sitt liv. Samtidigt som det är viktigt att förstå att vi alla ingår i en kontext som också påverkar oss på olika sätt. Och det är i skärningspunkten mellan kontexten och det individuella livet som vi kan börja nysta och undersöka efter vad ett liv är, efter värderingar, efter inre kontakt, efter relationer och mening. Med kontext menar jag den kultur vi lever i och är en del av, samhället, media och den stora samtidsmyten om konstant förbättring, individualism och yttre fokus.

Med det individuella menar jag den enskilda människans upplevelse av sig själv. Livsberättelsen, det du varit med om och hur det kan ha påverkat dig, det inre livet, känslor, tankar, kropp och själ. Hur vi skapar mening i vårt liv. Att ta sig tiden till att reflektera över vad som är viktigt för dig. Vi lever i en tid där hastigheten har skruvats upp. Där människor ofta är stressade och har dåligt med tid. Där kalendrar fylls med aktiviteter av göranden. Och frågan är ”För vems skull”?

 

För vems skull gör jag detta? Samtalsterapi är inte ett förbättringsprojekt så som jag ser det. Det är ett landa i sig själv rum. Ett försök till att förstå sig själv bättre och sina omständigheter. Att kunna minska symptom men också att kunna fördjupas som människa. Ett möte med sig själv.

 

I livets ebb & flod. Livets ändring & rörelse.