Samtal & terapi

Ett mänskligt liv innehåller så mycket. Det finns goda dagar och svåra stunder. Det finns händelser som utmanar hela vår grundläggande trygghet och identitet och det finns perioder där det upplevs som att allt går vår väg. Ett liv som människa innehåller för alla både och, bra och dåligt, glädje och smärta. Tyvärr finns en slags uppmålad idealbild i våra medier om en slags perfekt människa som hela tiden verkar vara på topp på alla nivåer av sitt liv. Många drivs av inre krafter av att undvika smärta och obehag, att sträva efter att vara perfekt, att lyckas leva upp till den där yttre förväntan om det perfekta instagram livet. 

 

Men vad är egentligen ett liv? Vad kostar det oss att springa efter yttre krav utan att lyssna inåt, utan att veta vår egen riktning och kompass, utan att känna efter? Vår kropp och vårt psyke är gjorda för att tåla många svårigheter, men vi behöver återhämtning, annars uppstår symptom i kropp, psyke och själ. En obalans som behöver undersökas, förstås och för att hitta hållbara ändringar för att igen finna sin egen rytm. 

 

Så vad är egentligen ett liv? Vad innebär det att stanna upp en stund för att reflektera över vart vi är påväg? Vilka krafter som styr oss och vilka konsekvenser våra val får för oss och de runt oss. Vi föds, vi dör och däremellan lever vi. Terapi och samtal kan vara ett rum för reflektion, ett rum för att möta sig själv och det man försöker att springa ifrån. Ett rum för att ta emot sig själv, precis så som man är, i sin operfekta perfekthet.

Samtalsterapi

Alla har vi saker vi funderar över eller strävar med. Samtalsterapi är ett rum för reflektion. Att få stanna upp och se på vart du är på väg i livet med terapeuten som en spegel och stöd.

Läs mer

Dans & rörelse

Det handlar om närvaro, att lyssna inåt och lära känna hur vi bär vår livsberättelse i kroppen. Att bli vän med kroppen och det egna uttrycket.

Läs mer

Traumabehandling

Ibland gör det ont att leva. Allt för svåra saker har hänt som man inte lyckats att integrera. De ligger som störsändare och står mellan dig och livsupplevelsen.

Läs mer

Ett är nödvändigt

Ett är nödvändigt – här i vår komplexa & utmanande värld, full av husvilla och hemlösa.


ATT HA ETT HEM I SIG SJÄLV. 


Att våga gå in i mörkret och gnugga bort sotet från lyktan. Så att människorna du möter kan skymta ljus i dina bebodda ögon. 

Hans Börli

NYHETS BREV

Vill du vara med på en maillista och få tankar och reflektioner, nyheter och uppdaterad information om grupper och individualterapi?